Iris

Hoe werkt een periodieke schenking?

Een periodieke schenking is een schenking aan een ANBI die je minimaal vijf jaar achter elkaar doet. Als je voldoet aan de voorwaarden mag je deze schenkingen aftrekken van je belastbaar inkomen. Afhankelijk van jouw inkomen en leeftijd ontvang je 16% tot 52% van de schenking terug.

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die zij ontvangen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek

  1. De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling);
  2. je moet de schenking vastleggen bij de notaris.
  3. je dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden.
  4. je dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen.
  5. Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking.
  6. Bij de aangifte inkomstenbelasting dien je de betaling van een termijn op te geven als ‘periodieke gift’

 

Categories: Erven,Schenken.

Leave a Reply