Iris

Hoe verwerp ik een erfenis?

Op het moment dat je erfgenaam bent heb je 3 keuzes. Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Vaak wordt een erfenis verworpen om financiële redenen. Als in de erfenis veel schulden zitten is het niet verstandig om de erfenis te aanvaarden. Als het niet zeker is wat er in de erfenis zit kun je ook besluiten om beneficiair te aanvaarden.

Verwerpen
Het verwerpen van een erfenis moet worden gedaan door middel van een verklaring af te leggen bij de rechtbank in het gebied waar de overledene woonde. De kosten hiervoor moet je zelf betalen en bedragen 114 euro.

Rechtbank of notaris
De erfenis verwerpen kunt je zelf regelen bij de rechtbank. Je hebt dan wel diverse gegevens nodig om een akte van verwerpen op te laten stellen bij de rechtbank. Je dient de overlijdensakte te overleggen en de verwerpende erfgenamen moeten zich legitimeren. Daarnaast moeten de erfgenamen een machtiging invullen en ondertekenen.

Voor het verwerpen van een erfenis kun je ook terecht bij een notaris. Deze zal dan de benodigde gegevens en papieren aan de rechtbank sturen. Op die manier hoef je niet naar de rechtbank om dit zelf te regelen.

Categories: Afwikkeling nalatenschap,Erven.

Leave a Reply