Iris

Hoe gaat een executieveiling?

De meest bekende huizenveiling is een executieveiling. Deze vindt plaats op het moment dat de eigenaar van de woning zijn hypotheek niet meer kan betalen. De verkoop van een huis via een executieveiling verschilt veel van het verkopen van een huis op een gewone manier (via onderhands verkoop). Globaal worden de volgende stappen doorlopen:

Voor de veiling
Een huis verkopen op de executieveiling is een van de laatste middelen om een huis te verkopen omdat dit vaak veel minder opbrengt dan een onderhandse verkoop. Vaak gaat het om huiseigenaren die hun hypotheek niet meer kunnen betalen.

Van te voren wordt aangekondigd dat het huis wordt verkocht op de veiling. Geïnteresseerde kopers kunnen tot 14 dagen voor de veiling een onderhands bod doen. Als dat gebeurt, kan het huis alsnog onderhands worden verkocht. Dit heeft voor zowel verkoper als koper voordelen. De verkoper krijgt meestal een hogere opbrengst en de koper is verzekerd van het huis.

Vaak is het ook niet mogelijk om het huis voorafgaand aan de veiling te bezichtigen. Er is dan weinig tot geen informatie over de staat van het huis, wat het lastig maakt om in te schatten wat het huis waard is.

Tijdens de veiling
De verkoop van een woning op een veiling bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt per opbod een prijs vastgelegd. De veilingmeester gaat door totdat niemand meer hoger wil bieden. Op dat moment slaat hij af.

De tweede fase heet afmijnen. Hierbij roept de veilingmeester een steeds lager bedrag, te beginnen bij het per opbod vastgestelde bedrag. De veilingmeester gaat door totdat iemand ‘mijn’ roept. Diegene heeft de veiling gewonnen en wordt  eigenaar van het object. Dit laatste heet gunnen.

Een bod op een huis op de huizenveiling is onvoorwaardelijk. Als iemand op de veiling het huis koopt, dan is hij of zij verplicht de woning af te nemen. Er is bijvoorbeeld geen financieringsvoorbehoud. Ook als de financiering niet rond komt, moet het huis worden gekocht.

Na de veiling
Binnen zes dagen na de veiling moet de koper aan de notaris een waarborgsom van 10% van de koopsom betalen. Daarnaast moet er nog worden voldaan aan een aantal andere betalingsverplichtingen waaronder het honorarium van de notaris. Het restant van het bedrag moet binnen zes weken na de veilig worden betaald.

Als de koper voldaan heeft aan al zijn betalingsverplichtingen, wordt hij pas eigenaar. Als hij betaald heeft, wordt de koop ingeschreven in het Kadaster en wordt hij juridisch eigenaar. Vervolgens kan het huis feitelijk worden overgedragen aan de koper. Daarmee is de koop afgerond.

Categories: Huizenveiling,Wonen.