Iris

Hoe bereken je de legitieme portie van een kind?

De legitieme portie is het deel van de erfenis waarop je als kind aanspraak kan maken. Vaak wordt hierop een beroep gedaan op het moment dat een kind is onterfd. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt.

Berekening
Zo bereken je globaal de legitieme portie:

  1. Uitgangspunt is de helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt. Dus als de wettelijke regels van toepassing zouden zijn.
  2. Bij dit bedrag worden de giften/schenkingen aan de kinderen (ongeacht wanneer) en de giften/schenken in de afgelopen 5 jaar aan andere worden opgeteld. Dit is het totaal bedrag wat als basis wordt gebruikt.
  3. Dit bedrag moet worden gedeeld door het aantal kinderen +1 als de achtgenoot nog in leven is. Het eindbedrag is de legitieme portie.

Bovenstaande beschrijving is kort door de bocht en geeft alleen maar een indicatie. In de wet staan verschillende uitzonderingen en speciale regels. Als je exact wilt weten wat de legitieme portie is dan is het verstandig dit aan een notaris te vragen.

Categories: Algemene vragen,Erfbelasting,Erven.