Iris

Grafrechten deel 2

In mijn vorige stuk heb ik geschreven over de grafrechten van de laatste rustplaats van opa en oma. Een schoondochter had vele jaren na hun beider overlijden een verzoek gedaan aan de gemeente om deze op haar naam te laten zetten om daarmee de ruiming te voorkomen.

In een andere zaak heeft de Raad van State moeten oordelen over de situatie waarin recent iemand overleden was, maar ook daar was de vraag wie de eigenaar van de grafrechten was geworden.

Casus 1
Grafrechten kort na het overlijden overgeschreven

Hier betrof het een graf in de Gemeente Stavoren. Moeder bezat de grafrechten, maar overleed. Twee dagen na haar overlijden heeft één van haar kinderen (via de begrafenisondernemer) een verzoek gedaan aan de gemeente om die grafrechten op naam te krijgen.

Dit kind vraagt de gemeente het eerder genomen besluit ongedaan te maken. Omdat de gemeente hierop negatief antwoord gaat het kind in beroep bij de Raad van State. Deze instantie wijst het beroep af.

Opmerkelijk vind ik daarbij dat een belangrijke overweging voor de gemeente en de Raad van State is dat hier het principe moet gelden “wie het eerst komt die het eerst maalt”. Het kind dat het eerst het verzoek had ingediend (via de begrafenisondernemer) had namelijk terecht de grafrechten gekregen.

Advies
Uit beide zaken blijkt in ieder geval dat het bezitten van grafrechten voor sommige erfgenamen van groot (emotioneel) belang is. Ook blijkt er uit dat het van belang is om als eerste een verzoek tot tenaamstelling in te dienen.

Maar er is nog een ander punt. Grafrechten kunnen namelijk in de erfenis vallen. Consequentie daarvan is dat in een testament een regeling opgenomen kan worden welke erfgenaam de grafrechten toegedeeld krijgt na het overlijden van degene die het testament opstelt.

Dus als grafrechten binnen uw familie een belangrijk item zijn, dan raad ik u aan om in overleg met uw notaris een goede regeling op te nemen in uw testament. Want hoe meer u heeft vastgelegd, hoe minder ruzie de erfgenamen over dit soort onderwerpen kunnen krijgen.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950

Categories: Blog.

Leave a Reply