Iris

Grafrechten deel 1

Onlangs heeft de Raad van State twee uitspraken kort na elkaar gedaan over grafrechten. Inzet daarbij was de vraag wie de rechtsgeldige eigenaar was geworden  van de grafrechten.

Omdat sommige mensen een grote emotionele waarde toekennen aan grafrechten wil ik graag beide uitspraken kort behandelen.

Casus 1
Grafrechten vele jaren na overlijden overgeschreven op de schoondochter

In deze zaak was de Gemeente Zeist van plan graven te ruimen. Onder meer het graf waarin de grootouders van de eisende partij lagen.

Om deze ruiming te voorkomen, had de schoondochter van deze grootouders (dus een aangetrouwde tante van de eiser) aan de gemeente het verzoek gedaan om de grafrechten op haar naam te zetten. De gemeente heeft vervolgens positief op dat verzoek beslist en de grafrechten op haar naam gezet.

Het kleinkind was met het bereikte resultaat niet tevreden, want er werd bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente. De grafrechten hadden op naam van het kleinkind gezet moeten worden, niet op naam van de schoondochter, aldus het bezwaarschrift.

Na enige juridische overwegingen besluit de Raad van State dat de gemeente in haar gelijk stond en dat zij de grafrechten op naam van de verzoekster, de schoondochter van de overledenen, had mogen zetten. Het kleinkind kreeg dus niet de grafrechten.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.

Categories: Blog.

Leave a Reply