Iris

Hoe werkt geld schenken?

Niemand wil geld aan de fiscus betalen op het moment dat je komt te overlijden. Om dit te voorkomen is een van de mogelijkheden voordat je overlijdt bedragen aan je kinderen en kleinkinderen te schenken. Op deze manier help je je (klein) kinderen financieel op weg en beperk je de erfbelasting die de erfgenamen moeten betalen over de erfenis.

Belastingvrij schenken
Op dit moment mag je aan je kinderen een bedrag van € 5.141,- belastingvrij schenken en € 2.057,- aan kleinkinderen. Voor deze schenking is geen notariële akte nodig. Indien je een hoger bedrag wilt schenken betaalt degene die het bedrag krijgt 10% belasting over de eerste € 118.254,- en 20% over het meerdere.

Eenmalige hoge schenkingsvrijstelling
Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar mag je eenmalig een bedrag van € 24.676,- belastingvrij schenken. Dit bedrag mag eenmalig verhoogd worden tot € 51.407 indien je van plan bent om jouw kind te helpen met de financiering van een studie die duurder is dan € 20.000,- of bij de aankoop van een eigen woning.

Goede doelen
Het schenken aan een goed doel is meestal vrijgesteld van schenkbelasting. Het goede doel hoeft over de schenking dus geen belasting te betalen.

Daarnaast kan het schenken aan een goed doel voor jou fiscaal aantrekkelijk zijn. Als het goede doel een ANBI-status heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling) kan het schenken fiscaal aantrekkelijk zijn. In veel gevallen kan je de schenking aan een organisatie met de ANBI-status geheel of gedeeltelijk van de belasting aftrekken. Hiervoor is op dit moment echter nog een notariële akte nodig.

Wil je meer weten over belastingvoordeel of wil je een schenkingsakte laten opstellen? Aarzel niet en neem geheel vrijblijvend contact op met de aangesloten notarissen.

Categories: Erven,Schenken.

Leave a Reply