Iris

Fiscus is heel alert op 6% rente bij een papieren schenking

Onlangs heb ik een notitie geschreven over schenken. Daarin komt ook de schenking op papier aan de orde. Eén van de kenmerken van een schenking op papier is dat de ouders ieder jaar 6% rente moeten betalen aan hun kind over het geschonken bedrag.

Die 6% vergoeding zie je in veel situaties terug waarin er vermogen bij leven wordt overgedragen, maar de schenker het vermogen eigenlijk houdt. Ook hierover heb ik al eens geschreven in het kader van de overdracht van de woning door ouders aan hun kind. In dat stuk kwam aan de orde dat de ouders huur moeten betalen en dat de hoogte ervan ieder jaar opnieuw vastgesteld moet worden op 6% van de WOZ-waarde van dat jaar.

Wat je verder ook vindt van die 6%, als belastingbetaler moet je gewoon rekening hiermee houden als je dit type vermogensoverheveling bij leven aangaat.

Negen dagen te weinig rente betaald: dus erfbelasting betalen ?
Dat de fiscus heel alert is, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Den-Haag van 6 januari 2015 (SGR 14/8940) die helaas nog niet is gepubliceerd. Ik schets u de situatie en let u vooral goed op de tijdspanne waar het over gaat.

De ouders hadden op papier een schenking gedaan aan hun kind. De akte was op 23 maart 2007 getekend. In de akte was vermeld dat er een rente van 6% betaald moest worden. Die rente moest ieder jaar vóóraf betaald worden en wel telkens op 31 maart van ieder jaar. Tevens was vermeld dat de eerste rentebetaling uiterlijk op 1 april 2007 moest zijn gedaan voor de periode 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008.

De ouders hebben de rente ook netjes vóór 1 april 2007 overgeboekt. Dus je zou denken dat aan alle eisen is voldaan.

De belastinginspecteur dacht daar echter anders over. Want er was in zijn ogen geen rente betaald over de periode van 23 maart 2007 tot 1 april 2007. Omdat de ouders dus negen (!) dagen te weinig rente hadden betaald in 2007, wilde de inspecteur over de papieren schenking alsnog erfbelasting heffen toen vader enkele jaren later overleed.

De uitkomst: toch geen heffing doordat de rente vooraf betaald werd
Op zich heeft de inspecteur gelijk met het argument dat de ouders dus niet exact aan alle eisen hadden voldaan. Want er was formeel geen rente betaald over die negen dagen tussen het passeren van de schenkingsakte op 23 maart 2007 en de overboeking op 31 maart 2007, omdat die betaling ging over het tijdvak 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008.

Maar de rechter gunde het kind wat meer ruimte dan de inspecteur. Want op basis van de wet moet er 6% rente betaald worden, maar dan over de periode die ligt vóór de overboeking. Dus een betaling achteraf.

Doordat de ouders in deze zaak een betaling vooraf hadden gedaan, hebben ze meer euro’s aan rente betaald dan nodig was bij een betalingachteraf. En die te veel betaalde euro’s waren genoeg voor de rechter om te beslissen dat ze toch 6% rente hadden betaald over 365 plus die gewraakte 9 dagen.

Advies
Alhoewel het hier goed komt voor het kind, kunt u wel zien hoe goed de belastingdienst oplet bij schenkingen tussen ouders en kinderen waarbij het vermogen niet echt overgedragen wordt.

Dus als u zelf schenkingen op papier heeft gedaan of het huis op naam van de kinderen heeft gezet, maak eens een afspraak met uw notaris om alle documenten na te lopen. Want liever nu zaken nog aanpassen dan straks de naheffing ontvangen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Categories: Blog.