Iris

Familiefoto’s meenemen kan straks wel, nu nog niet

Ben je aansprakelijk voor de schulden van de overledene als je de familiefoto’s meeneemt ?
In Nederland is het zo geregeld in de wet dat als je een erfenis zuiver aanvaardt, je ook met je eigen vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene.

Had hij of zij dus veel openstaande rekeningen, dan zullen de schuldeisers zich bij jou melden en jou verzoeken de schulden helemaal af te lossen.

Daar kun je wel iets tegen doen, namelijk door de erfenis niet zuiver maar beneficiair te aanvaarden en volgens de regels af te wikkelen.

Nadeel is dat je al zuiver aanvaard kunt hebben zodra je bepaalde handelingen verricht hebt. Je kunt dan niet meer aan de aansprakelijkheid ontkomen. En een aantal van die handelingen heb je sneller gedaan dan je in de gaten hebt.

Stel dat je weet dat je ongetrouwde broer veel schulden heeft en je na zijn overlijden bij hem thuis de familiefoto’s meeneemt, dan kunnen zijn schuldeisers eisen dat jij hen moet afbetalen.

Wetsvoorstel
Op deze regeling bestaat veel kritiek en soms proberen rechters de gevolgen te matigen.

Recent is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin getracht wordt om te regelen dat sommige handelingen wel “toegestaan” zijn en niet direct leiden tot aansprakelijkheid.

Als je spullen van de overledene probeert te verkopen of op een andere wijze uit handen van schuldeisers tracht te houden, heb je zuiver aanvaard.

Maar neem je spullen zonder economische waarde mee, dan ben je – als het wetsvoorstel wordt aangenomen – nog niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Je mag dus wel de familiefoto’s meenemen zonder dat dit op dit vlak gevolgen heeft.

Ook wordt als voorbeeld gegeven dat inboedel naar de kringloop wordt gebracht. Dat is dus eveneens mogelijk, zolang die inboedel vrijwel geen waarde heeft.

Zelfs als je kostbaarheden van de overledene meeneemt om op een veilige plek te bewaren (je stopt het gouden horloge in jouw kluis), dan zou dat in de toekomst niet tot aansprakelijkheid leiden. Wel moet je dan duidelijk kunnen maken dat je het gedaan hebt om diefstal te voorkomen en wat je er mee gedaan hebt. Je hebt dus getuigen nodig. Ik kan me zelfs voorstellen dat je een video-selfie maakt waarbij je vertelt welke spullen je meeneemt en waar je deze gaat opbergen.

Waarschuwing
Let wel op dat het gaat om een voorstel om de huidige regeling aan te passen. Het is nu nog niet geldend recht.

Op dit moment moet ik je nog steeds afraden om de familiefoto’s mee te nemen, de kringloop te bellen of het gouden horloge veilig te stellen. Dat kunnen nu nog steeds handelingen zijn die jou aansprakelijk maken voor de schulden van de overledene.

Zou binnenkort blijken dat je erfgenaam bent en weet je niet of er schulden zijn, bel dan direct de rechtbank en vraag wat jij moet doen om beneficiair te aanvaarden en jezelf tegen andermans schuldeisers te beschermen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.
Printversie

Nb: voor het inscannen van totale fotoalbums (dus inclusief alle bijschriften) verwees iemand mij naar de site:
albumscans.nl. Wellicht heb je daar wat aan.

Categories: Blog.