Iris

Erkenning voor levenloos geboren kinderen

Er komt, als het goed, is eindelijk hulp voor ouders bij de erkenning van het bestaan van hun levenloos geboren kind. Levenloos geboren kinderen krijgen namelijk straks wettelijke erkenning. En ja, dat doet recht een hun bestaan. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie hebben dit aangegeven.

Registratie en geboorteakte
Ouders met een kindje dat levenloos geboren wordt krijgen in de toekomst een geboortakte. Daarop staat dat het kindje levenloos ter wereld is gekomen. Daarmaast komt het kindje ook op de persoonslijst van de ouder(s) indien zij dit willen. Dat betekent dat het kindje ook op wordt genomen in de gemeentelijke basisadministratie GBA (wat nu officieel basisregistratie personen BRP heet).

Niet direct
De veranderingen gaan niet meteen in. Het ‘Besluit burgerlijke stand’ moet hiervoor namelijk eerst gewijzigd worden. Daarnaast moet het ook nog technisch mogelijk gemaakt worden dat dit opgenomen kan worden in het GBA.

Goedkeuring kamer
De Eerste en Tweede Kamer moeten de plannen van de minsters ook nog goedkeuren. Hier worden echter geen problemen bij verwacht.

Gerechtigheid
Met dit plan is er eindelijk erkenning voor het verdriet van ouders waarvan hun kindje levenloos is geboren en waar in de huidige Nederlandse wetten en regels geen erkenning voor mogelijk was.

 

 

 

 

Categories: Blog.