Iris

Er zijn 2 splitingsaktes, kan dat?

Ja, dat kan. Er is dan meestal sprake van een hoofdsplitsing en een onder splitsing. Deze constructie wordt vaak gebruikt als een complex uit woningen en winkels bestaat. In de hoofdsplitsing wordt het gebouw gesplitst in 2 appartementsrechten, die voor woningen en die voor winkels. Vervolgens wordt het woongedeelte onder gesplitst in verschillende appartementsrechten.

De eigenaren van de appartementen vormen samen een onder-Vereniging Van Eigenaars met een eigen splitsingsakte, splitsingsreglement, bestuur etc. Samen met de winkels vormen ze een nieuwe hoofd-Vereniging Van Eigenaars.

Categories: Appartement,Wonen.