Iris

Doe sneller aangifte erfbelasting en bespaar belastingrente

Recent volgde ik een cursus en daarbij ging het over diverse fiscale zaken. Een punt dat er voor mij uitsprong was de belastingrente.

Graag ga ik daar kort op in omdat dit voor iedereen die erfgenaam wordt een heet hangijzer kan zijn. Als je je netjes aan de door de belastingdienst opgegeven termijnen houdt, dan krijg je toch belastingrente te betalen.

Belastingrente en erfbelasting
Volgens de (vernieuwde) regels wordt belastingrente automatisch in rekening gebracht als de belastingdienst acht maanden na het overlijden nog niet de verschuldigde erfbelasting heeft ontvangen.

Dit klinkt heel logisch, maar er is wel iets om rekening mee te houden. Dat is namelijk de termijn die de belastingdienst heeft voor het opleggen van de aanslag erfbelasting en de termijn voor de betaling zelf door de erfgenamen.De eerst bedoelde termijn is drie maanden en de betalingstermijn is anderhalve maand daarna.

Om te voorkomen dat je belastingrente moet betalen, moeten deze beide termijnen eigenlijk afgetrokken worden van de genoemde termijn van acht maanden. Als je dat doet, zou je uiterlijk drie en een halve maand na het overlijden al de aangifte erfbelasting moeten indienen.

Doe op tijd aangifte
Op het aangifte-formulier staat dat dit uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden moet zijn ingevuld en teruggestuurd. Dat is dus een duidelijk langere termijn dan de drie en een halve maand die ik net voorrekende.

Ga je als erfgenaam ervan uit dat je acht maanden de tijd hebt om alle gegevens te verzamelen en dien je in jouw beleving tijdig de aangifte in, dan krijg je een onaangename verrassing.

Want je moet belastingrente betalen vanaf het begin van de negende maand tot het moment dat de betaling binnen is. En dat is volgens de berekeningsmethodiek van de belastingdienst dus drie en een halve maand (voor het controleren van de aangifte en het opleggen van de aanslag) plus anderhalve maand (voor de betaling).

En in die vijf maanden krijgt u echt geen 4% rente over dat bedrag als u het op een spaarrekening heeft uitgezet.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.

Categories: Blog.