Iris

 

Iris besteedt veel aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zij plaatst op haar website. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er onjuistheden op de website staan, waaronder rentepercentages. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Iris is geheel voor risico van de gebruiker.

Iris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden. Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. We willen je er dus expliciet op wijzen dat Iris niet verantwoordelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit jouw beslissingen. De door Iris op of via deze site verstrekte informatie is geen aanbod. Door het gebruik van de website aanvaard je deze disclaimer, de privacystatement en eventuele wijzigingen daarvan.

Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Iris is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Iris of een derde worden beheerd. Iris is ook niet aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van Iris of derden.

De inhoud van deze website, waaronder bijvoorbeeld teksten, illustraties, grafisch materiaal, namen, logo’s, zijn eigendom van Iris en worden beschermd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Iris dan wel bij derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van Iris niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren of ten vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Iris.

Iris verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid. Voor meer informatie bekijk het privacystatement van Iris op de website.