Iris

De Familiebank als alternatief voor de onbelaste €100.000,- schenking

In mijn vorige bijdrage heb ik aangegeven dat de zogeheten Gouden Jubel vrijstelling per 1 januari 2015 niet meer bestaat. Dus de mogelijkheid om een onbelaste schenking van € 100.000,- te doen is dan verleden tijd.

In dat stuk heb ik ook aangegeven dat er in december 2014 waarschijnlijk routes zullen worden gevolgd om toch nog gebruik te maken van deze bijzondere vrijstelling, maar dat die de warme belangstelling van de Belastingdienst zullen hebben. Dat gaat om de levering in 2014 met uitgestelde oplevering ergens in 2015 of de Groninger akte.

Maar ik heb een eenvoudigere werkwijze waarbij de fiscus geen problemen kan maken en jij jouw expertise als financieel adviseur kunt etaleren. Wel kan het in sommige gevallen zo zijn dat banken roet in het eten gooien.

Familiebank
Waarschijnlijk zijn jouw cliënten, net als de mijne overigens, erg gefocust op de mogelijkheid om te schenken zonder dat schenkbelasting verschuldigd is. Dit ondanks het feit dat er een alternatief is dat fiscaal beter kan zijn. Dat is de familiebank.

Dit alternatief illustreer ik aan de hand van de situatie van ouders die hun enige kind wensen te ondersteunen bij de aankoop van een eigen huis. Als deze ouders hun kind een ton schenken, scheelt dat kort door de bocht gerekend € 10.000,- aan schenkbelasting (10% schijf en geen vrijstelling).

Bij de familiebank lenen de ouders dit bedrag aan hun kind en krijgt het kind de verplichting rente te betalen. Als aan een aantal simpele eisen wordt voldaan, kan het kind deze rente in aftrek brengen als Rente Eigen Woning Schuld. Is er een rente afgesproken van 5% en betaalt het kind 40% aan Inkomstenbelasting, dan krijgt het kind dus jaarlijks € 2.000,- terugbetaald door de Belastingdienst (wederom kort door de bocht gerekend omdat geen rekening is gehouden met het Eigen Woning Forfait en de afname van de hoofdsom vanwege de annuïtaire aflossing achterwege is gelaten).

Na vijf jaar is het omslagpunt bereikt dat er meer van de Belastingdienst is terug ontvangen dan er anders bespaard zou zijn aan schenkbelasting.

Nadelen
De voordelen van de familiebank lijken mij duidelijk. Helaas zijn er ook nadelen aan.

Allereerst in de situatie dat er maar één kind is. Dat erft na het overlijden van de beide ouders de vordering op zichzelf. Op dat moment is de Eigen Woning Schuld ook in één keer afgelost omdat schuldenaar en schuldeiser dezelfde persoon zijn. In goed overleg met jouw cliënten en hun notaris kan hiervoor een simpele oplossing gevonden worden. Voor een uitgebreidere uitleg verwijs ik naar mijn site.

Maar er is nog een praktisch probleem. Stel, het kind leent een deel van de koopsom van een bancaire instelling. Bij de aanvraag zal door jou als adviseur opgegeven moeten worden dat het kind nog een extra financiële verplichting zal krijgen, namelijk de rentebetaling aan de ouders. De bank zal hiermee rekening (moeten) houden in haar beoordeling van de aanvraag. Dat kan betekenen dat de bank de aanvraag afwijst omdat de totale rentelast te hoog wordt voor de debiteur.

Dit zal betekenen dat goed voor het voetlicht gebracht moet worden dat de ouders voornemens zijn om jaarlijks aan het kind een bedrag te schenken dat gelijk is aan de door het kind aan de ouders te betalen rente. Die intentie kan zelfs vastgelegd worden bij de notaris, zonder dat heffing van schenkbelasting plaatsvindt. Maar dan moet het wel om de intentie gaan en niet om een verplichting tot schenking.

Ik, en met mij jouw collega’s, ben benieuwd naar jouw ervaring als je dit soort dossiers aanbrengt bij banken. Welke bank denkt mee en welke weigert categorisch rekening te houden met het netto-resultaat voor de debiteur bij de familiebank ?

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950

Categories: Blog.