Iris

De bank is niet aansprakelijk voor de cash opname door de weduwe

Geld brengt (soms) het slechtste in de mens naar boven. Dat zie je bijvoorbeeld bij echtscheidingen die ontaarden in wat wel vechtscheidingen wordt genoemd en bij de afwikkeling van erfenissen.

Zo ook in de casus die door de Rechtbank Amsterdam moest worden beslist.

Een man was overleden en zijn kinderen waren enige erfgenamen. Maar hij had ook een partner. Deze partner was een paar maanden na het overlijden naar de bank gegaan en had daar contant € 115.000,- opgehaald van de en/of rekening van de overledene en haarzelf. Helaas heeft zij daar maar kort plezier van gehad aangezien ze (naar eigen zeggen) diezelfde dag nog op straat beroofd is.

De kinderen waren niet blij met deze opname, omdat de kans dat zij hun erfenis uitbetaald zouden krijgen fors gedaald was. Bij de partner hoefden ze niet te zijn, aangezien de tasjesdief er van door was met het geld.

Dus richten zij hun pijlen op de bank met als argument dat de bank haar zorgplicht had geschonden door niet in te grijpen. Het zou toch van een bank verwacht mogen worden dat bij bijzondere handelingen (zoals het bestellen van en ophalen van € 115.000,- in contanten) na een overlijden, de erfgenamen even ingeseind zouden worden.

Overwegingen rechtbank

De rechters waren het in beginsel eens met de kinderen dat een bank een zorgplicht heeft. Ook gingen ze mee met de stelling dat de bank de erfgenamen had moeten contacteren.

Maar vervolgens stellen de rechters gesteld dat vanwege de bijzondere omstandigheden van deze zaak de bank deze zorgplicht niet hoeft te komen.

Hier was namelijk sprake van de volgende bijzondere omstandigheden:

 1. de betreffende bankrekening was (kort) vóór het overlijden van vader omgezet in een en/of rekening waardoor niet alleen vader, maar ook diens partner én een kind van vader over de rekening konden beschikken;
 2. de partner had de bank gemeld dat vader was overleden;
 3. de bank had de tenaamstelling van de rekening gewijzigd (o.a. naar: boedel van);
 4. de bank had de rekeninghouders (de partner en het hiervoor bedoelde kind) meerdere keren gevraagd had om een Verklaring van Erfrechtte overleggen, maar dit was niet gebeurd;
 5. de bank had gemeld dat de rekening niet geblokkeerd zou worden;
 6. de beide in leven zijnde rekeninghouders (de partner en het hiervoor bedoelde kind) hadden een verzoek tot internet bankieren ingediend;
 7. er waren (daarna) forse bedragen opgenomen en overgeboekt;
 8. de partner had op de vraag naar het waarom daarvan geantwoord had dat er met dit geld onroerend goed in Marokko gekocht werd,
  waarbij de bank nog gewaarschuwd had voor de risico’s daarvan;
 9. het kind dat mede-gemachtigde was op de rekening maakte geen bezwaar tegen de betreffende overboekingen en opnames.

Alles afwegende vond de rechtbank dat de bank niet had hoeven ingrijpen.

De conclusie van het verhaal is dat er dus ergens in Amsterdam een tasjesdief een hele goede dag heeft gehad en dat de kinderen van de overledene nu op een houtje moeten bijten.

De waarschuwing voor u als lezer is niet dat u nu niet meer naar Amsterdam moet gaan omdat het zo gevaarlijk en crimineel is. Wel is de boodschap dat als u erfgenaam bent, het meestal beter is een gesprek aan te gaan met de bank om te voorkomen dat een mede-rekeninghouder de rekening kan plunderen.

Vergeet niet dat gelegenheid de dief maakt.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950

Categories: Blog.