Iris

AirBnB en appartementen

Zijn er teveel toeristen in Amsterdam? Die vraag wordt door sommigen gesteld waarbij ook wordt gewezen op de (nadelige) gevolgen van verhuur via AirBnB voor de stad.

Op zich hoeft het niet verkeerd te zijn als iemand een kamer in zijn eigen woning verhuurt aan een toerist. Je houdt er zicht op en hebt zelf ook geen zin in herrie en andere overlast. Waar de schoen wringt is als iemand een woning niet zelf bewoont, maar commercieel exploiteert door (permanente) verhuur via sites als AirBnB. De toeristen voelen zich vrijer omdat het een zakelijke transactie is (geld voor onderdak) en omdat er niemand is die op ze let.

Daardoor kan het voor omwonenden een probleem worden als een woning op deze manier verhuurd wordt. En al helemaal als die woning niet vrijstaand is, maar in een flat-complex ligt.

Appartement, AirBnB en de inhoud van het splitsingsreglement
Bij appartementen is er echter nog de splitsingsakte met het splitsingsreglement waaraan iedere eigenaar zich moet houden. En dat kan soms een dam blijken te zijn om verhuur van appartementen via AirBnB tegen te gaan

De kantonrechter in Amsterdam heeft zich daar over moeten uitlaten en in beide situaties is besloten dat verhuur niet was toegestaan.

De eerste uitspraak dateert van 29 oktober 2015. In de splitsingsakte was artikel 25 lid 1 van het Modelsplitsingsreglement 1992 aangepast. Opgenomen was dat de appartementen gebruikt moesten worden als woning voor privé doeleinden. De rechter was van oordeel dat het verhuren via AirBnB daarmee in strijd was. Een privé-woning wordt nu eenmaal niet bedrijfsmatig geëxploiteerd en dat is bij AirBnB wel het geval.

In de tweede zaak is op 14 januari 2016 uitspraak gedaan. De Vereniging van Eigenaren had daar besloten dat bij wijze van proef de (incidentele) verhuur van appartementen via AirBnB toegestaan zou worden. Na afloop van de proef zou het resultaat geëvalueerd worden. Ook hier stond de rechter verhuur via AirBnB niet toe.

Wederom was de reden dat de splitsingsakte alleen wonen voor privé-doelen toestond. Dat er slechts incidenteel verhuurd zou worden, maakte voor het eindoordeel niet uit. Verhuren is exploitatie en dus in strijd met het gestelde doel. En het is niet aan de Vereniging van Eigenaars om bij meerderheidsbesluit dat verbod op te heffen. Daarvoor moet de splitsingsakte aangepast worden.

Advies
Woon je in een appartementencomplex en ben je bang dat mede-eigenaars hun woning via AirBnB gaan verhuren, dan moet je dus in de splitsingsakte nakijken wat er in het splitsingsreglement staat. Mocht je van plan zijn om een appartement te kopen of te gaan verhuren via AirBnB, dan moet je zeker de splitsingsakte en –reglement er op naslaan.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

 

Categories: Blog.