Iris

Aannemen envelop met geld is zuivere aanvaarding erfenis

 

Vorige keer heb ik geschreven over de aansprakelijkheid van erfgenamen voor de schulden van de overledene als zij de erfenis niet beneficiar aanvaarden. Ik gaf aan dat notarissen vaak geen duidelijke antwoorden kunnen geven op simpele vragen omdat je een wettekst soms op verschillende manieren kunt interpreteren.

Als voorbeeld gaf ik de situatie dat een erfgenaam het huis van de overledene via een makelaar te koop aanbood. Volgens de rechtbank was hier (nog) geen sprake van een zuivere aanvaarding van de erfenis, die totale aansprakelijkheid voor de schulden van de overledene met zich meebrengt. Maar het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde juist dat dit een handeling is die alleen een erfgenaam zou verrichten. Dus was de erfgenaam volledig aansprakelijk voor deze schulden.Dit keer heb ik een kort bericht voor u over een andere handeling die gezien wordt als (zuivere) aanvaarding van de erfenis.

Envelop met geld aanvaarden
Een man overlijdt en één van de erfgenamen handelt de zaak af. Op enig moment gaat deze regelaar naar een andere erfgenaam toe en overhandigt aan de laatste een envelop met geld. Daarbij vermeldt hij dat hiermee de erfenis is verdeeld.

Kennelijk is er te weinig vermogen om de schulden van de overledene helemaal af te lossen, want er komt een rechtszaak. De vraag is daarbij of de erfgenaam die de envelop aannam (maar verder nooit iets aan de afwikkeling van de erfenis had gedaan) nu wel of niet de nalatenschapzuiver had aanvaard.

Het oordeel van de rechters is simpel: aannemen van een envelop met geld is inderdaad een aanvaardingshandeling en dus was er zuiver aanvaard.

Wat kost dat wel niet ?
Een pikant detail hierbij is dat er weer tot aan een Gerechtshof geprocedeerd is. Kennelijk zijn de (financiële) belangen groot genoeg om het oordeel van de rechter in zelfs twee instanties te vragen.

Maar belangrijker wellicht is dat het standaard systeem uit de wet (een erfgenaam is volledig aansprakelijk als hij zuiver heeft aanvaard) niet voldoet. De regering is opgeroepen om het systeem zo aan te passen dat een erfgenaam niet privé aansprakelijk wordt, maar de wetgever wil er niet aan.

Misschien moet de Minister van Justitie een en ander toch eens heroverwegen. Want ik heb de indruk dat er vaker geprocedeerd wordt om vast te stellen of een erfgenaam de erfenis (zuiver) aanvaard heeft. Dat moet toch veel tijd van rechters in beslag nemen en een hoop geld kosten.

Als er een student (notarieel) recht of economie nog een onderwerp voor een afstudeerscriptie zoekt, dan ligt hier misschien een leuke uitdaging ?

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950

 

Categories: Blog.