Iris

Er zijn 2 splitingsaktes, kan dat?

Ja, dat kan. Er is dan meestal sprake van een hoofdsplitsing en een onder splitsing. Deze constructie wordt vaak gebruikt als een complex uit woningen en winkels bestaat. In de hoofdsplitsing wordt het gebouw gesplitst in 2 appartementsrechten, die voor woningen en die voor winkels. Vervolgens wordt het woongedeelte onder gesplitst in verschillende appartementsrechten. De […]

Mag ik mijn appartement verhuren?

Dit is afhankelijk van je hypotheekakte en het splitsingsreglement. Meestal staat in de hypotheekakte dat het appartement niet zonder toestemming van de bank mag worden verhuurd. In het splitsingsreglement is vaak een bepaling opgenomen over het in gebruik geven van een appartement aan een ander. Meestal mag het appartement worden verhuurd. De huurder moet dan […]

Wat betekent een slapende Vereniging Van Eigenaars (VVE)?

Vaak lees je in de beschrijving bij een appartement dat te koop staat, dat de Vereniging Van Eigenaars slapend is. Wat betekent dit? Als je een appartement koopt word je eigenaar van een appartementsrecht. Dit geeft recht tot het gebruik van het appartement maar ook tot gebruik van de gemeenschappelijke delen (zoals gezamenlijke entree etc.). […]

Wat is een splitsingstekening?

De splitsingstekening maakt deel uit de splitsingsakte. Op de splitsingstekening staat welk gedeelte van het gebouw privé en welke gemeenschappelijk is. Op deze tekening kan je dus terugvinden wat de grenzen van jouw appartement zijn. Als je een appartement gaat kopen is het aan te raden de splitsingstekening te bekijken om te zien wat precies […]

Wat is een huishoudelijk reglement?

Naast de splitsingsakte en het splitsingsreglement heeft een Vereniging Van Eigenaars ook nog een huishoudelijk reglement. Hierin staan afspraken over zaken als huisdieren, gebruik van schotels, kleurstelling van de zonneschermen etc. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet en de splitsingsakte en/of het splitsingsreglement.

Wat is een splitsingsreglement?

Het splitsingsreglement is onderdeel van de splitsingsakte. In dit reglement worden de rechten en plichten van de appartementseigenaren geregeld. Een voorbeeld hiervan is de verdeling van de gemeenschappelijke kosten voor bijvoorbeeld stroom en schoonmaak van de gemeenschappelijke delen. Bijna altijd wordt het reglement gebaseerd op het modelreglement van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De laatste […]

Wat is een splitsingsakte?

Als een gebouw aan meerdere eigenaren wordt verkocht (zoals appartementen), moet het gebouw eerst worden gesplitst in appartementsrechten. Deze splitsing komt tot stand door een splitsingsakte. Dit is een notariële akte waarin wordt vastgelegd en uitgetekend (splitsingstekening) welke appartementsrechten er zijn in het gebouw. Als het gebouwd gesplitst is in appartementsrechten, dan kunnen deze appartementsrechten […]

Wat levert een executieveiling op?

Een executieveiling levert meestal veel minder op dan de waarde van de woning. Daarnaast brengt het veilen van een woning ook weer extra kosten met zich mee. Een executieveiling is daarom ook de laatste stap in de gedwongen verkoop van de woning. In eerste instantie zal de bank proberen de woning onderhands te verkopen via […]

Wat is een executieveiling?

Een executieveiling is de meest bekende vorm van een huizenveiling. Daarnaast is er nog een aantal andere vormen van huizenveilingen. Een executieveiling vindt plaats als de eigenaar van de woning zijn hypotheek niet meer kan betalen. Op dat moment heeft de bank het recht om het huis te verkopen. De bank zal eerst proberen het […]

Hoe gaat een executieveiling?

De meest bekende huizenveiling is een executieveiling. Deze vindt plaats op het moment dat de eigenaar van de woning zijn hypotheek niet meer kan betalen. De verkoop van een huis via een executieveiling verschilt veel van het verkopen van een huis op een gewone manier (via onderhands verkoop). Globaal worden de volgende stappen doorlopen: Voor […]

Wat is een huizenveiling?

Als je op de ‘gewone’ manier een woning koopt is er sprake van een (onderhandse) verkoop. Je zoekt op Funda, gaat met de makelaar de woning bekijken en sluit met de verkoper een koopovereenkomst (voorlopig koopcontract). Bij een huizenveiling worden huizen openbaar verkocht op een veiling. Dit verschilt veel met een onderhandse verkoop. Daarnaast zijn […]

Waarom wordt particulier erfpacht niet meer gefinancierd?

Bij particulier erfpacht geeft een particulier de grond in bruikleen aan een andere particulier. De banken zijn sinds 1 januari 2010 heel terughoudend met het verstrekken van hypotheken als er sprake is van particulier erfpacht. Woningen op particulier erfpacht zijn daardoor niet of moeilijker te financieren. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft criteria ontwikkeld […]

Wanneer heb ik een notariële opinie nodig?

Een notariële opinie is meestal verplicht als je een huis wilt kopen dat door een particulier in erfpacht is uitgegeven. Een notariële opinie is een oordeel van de notaris over de risico’s die de bank loopt als zij besluit een hypotheek te verstrekken voor deze particulier erfpacht.

Wat is een notariële opinie?

Een notariële opinie is vaak nodig bij de aanvraag van een hypotheek indien er sprake is van particuliere erfpacht. De notariële opinie geeft een oordeel over de vraag of het particuliere erfpachtrecht bij een bank financierbaar is. Particulier en gemeentelijk erfpacht Als je een woning koopt is er in de stad vaak sprake van erfpacht. […]

Kunnen mijn ouders helpen bij het kopen van een huis?

Ja, er zijn diverse mogelijkheden voor ouders om hun kind te helpen bij het kopen van een huis. Schenken De eerste mogelijkheid voor ouders is om geld te schenken aan hun kind. Ouders kunnen jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken aan hun kinderen. Dit is ongeveer € 5000. Eenmalig kunnen ouders een groter bedrag schenken aan […]

Wat kost een bankgarantie?

Dit verschilt per bank. De ING rekent bijvoorbeeld 1% van de waarde van de bankgarantie. Je hebt ook speciale partijen die bankgaranties aanbieden als je een woning gaat kopen. Een voorbeeld hiervan is Garantiebeheer.nl. Zij geven een bankgarantie af vanaf € 200,-. Deze prijs geldt tot een waarborgsom van € 30.000.

Wat is een bankgarantie voor hypotheken?

Als je een woning gaat kopen/verkopen en je bent het eens over de voorwaarden (o.a. de prijs) dan teken je een (voorlopig) koopcontract. In het koopcontract is standaard een bepaling opgenomen dat je een waarborgsom beschikbaar moet stellen aan de notaris. Dit is omdat de verkoper graag zekerheid wil dat je als koper het huis […]

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot € 245.000. Het is een veilige manier om geld te lenen voor de aankoop van je woning. Als je door overmacht je hypotheek niet meer kunt betalen dan neemt NHG de restschuld over. Daarnaast krijg je, als je leent met NHG, een lagere hypotheekrente. […]

Kom ik in aanmerking voor een starterslening?

Hier heb je kunnen lezen wat de starterslening precies inhoudt. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een starterslening. Dit hangt af van de gemeente die de starterslening verstrekt. Dit kan dus per gemeente verschillen. Mogelijke voorwaarden gesteld door gemeente: specifieke (nieuwbouw) projecten; voormalige huurder in de gemeente of regio; […]

Wat is een starterslening?

Een starterslening is een lening die specifiek is bedoeld voor startende woningeigenaars. Aan deze lening zijn specifieke voorwaarden verbonden. Deze lening is bedoeld om starters de kans te bieden een hogere hypotheek te krijgen en wordt verstrekt door het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Startersleningen worden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse […]

Heeft je studieschuld invloed op het bedrag dat je kan lenen?

Ja dit heeft invloed op de hoogte van je hypotheek. Banken zijn verplicht vast te stellen wat de maandlasten zijn gedurende de looptijd. Het betalen van de hypotheeklasten moet namelijk wel verantwoord zijn. Hierbij kijken ze naar je maandelijkse lasten. Het aflossen van de studieschuld maakt daar deel van uit. Bij een studieschuld werd tot […]

Wat voor hypotheekvormen zijn er?

Tot 1 januari 2013 waren er zeer veel hypotheekvormen. De afgelopen 10 jaar was de aflossingsvrije hypotheek zeer populair. Daarmee los je niets van je hypotheeklening af. Dit was niet erg omdat de huizenprijzen toch wel stegen. Dit is de laatste jaren echter niet meer het geval. De overheid heeft daarom per 1 januari 2013 […]

Wanneer vindt levering van een woning plaats?

De levering van een woning vindt plaats op het moment van het tekenen van de akte van levering bij de notaris. Door het ondertekenen van een koopovereenkomst ben je dus nog geen eigenaar van de woning. Pas bij het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris vindt de feitelijke levering van de woning […]

Wat houdt levering van een huis in?

De levering van een huis is een onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering van een woning vindt er geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het huis dus niet overgaan op de koper. De eisen voor levering zijn per land verschillend. In Nederland staat in de wet dat de levering plaatsvindt door middel […]

Wat betekent onderhandse verkoop?

Als je een woning gaat kopen dan is er in 95% van de gevallen sprake van een onderhandse verkoop. Een onderhandse verkoop betekent een verkoop waarbij de verkoper op de vrije markt een koper zoekt voor zijn woning.  Deze verkoop wordt vervolgens vastgelegd in een (onderhandse) gesloten koopovereenkomst. Naast de onderhandse verkoop kunnen woningen ook […]

Wat voor soort veilingen zijn er?

Er zijn 4 soorten openbare veilingen: 1. Executieveiling. Dit is de gedwongen verkoop van een huis en tevens de meest bekende. Dit gebeurt meestal als de verkoper zijn hypotheek niet meer kan betalen. De schuldeiser (meestal de bank) probeert de schuld te innen door middel van de opbrengst van de veiling. 2. Vrijwillige veiling. Op […]

Wat is het verschil tussen een huis onderhands kopen of op een huizenveiling?

Een huizenveiling is een veiling waarbij de huizen op een openbare veiling worden verkocht aan de hoogste bieder. Dit verschilt veel met een gewone verkoop van een woning. Dit zijn de belangrijkste verschillen: Normale verkoop huis                                          Openbare veiling Overleg tussen verkoper en koper                               Tijd en plaats vooraf bepaald Verkoper en koper mogen samen                                Voorwaarden […]

Waar moet ik op letten als ik een appartement ga kopen?

Er is een aantal zaken waar je goed op moet letten als je een appartement koopt. Hieronder volgen vier belangrijke tips: 1. Hoe hoog zijn de servicekosten en per welke termijn (maand/kwartaal/jaar) betaal je deze. 2. Heeft de vorige eigenaar alle rekeningen van de Vereniging van Eigenaars betaald? Zo niet dan ben je als nieuwe […]

Wat is een appartementsrecht?

Voor veel mensen bestaat er geen verschil tussen het kopen van een woning en het kopen van een appartement. Toch zit hier wel degelijk veel verschil in. Als je een appartement koopt, koop je eigenlijk het recht om een deel van het gebouw te mogen gebruiken (appartementsrecht). Daarbij wordt verschil gemaakt tussen het alleengebruik (zoals […]

Is er verschil tussen een huis en een appartement?

Voor veel mensen bestaat er geen verschil tussen het kopen van een woning en het kopen van een appartement. Toch zit hier wel degelijk veel verschil in. Als je een appartement koopt, koop je eigenlijk het recht om een deel van het gebouw te mogen gebruiken (appartementsrecht). Daarbij wordt verschil gemaakt tussen het alleengebruik (zoals […]

Hoe sluit ik een hypotheek af?

Op het moment dat je een woning koopt moet je hiervoor meestal geld lenen. Dit kan bij een verzekeringsmaatschappij of een particulier maar meestal lenen mensen dit geld van de bank. In ruil voor deze lening wil de bank zekerheid dat zij dit bedrag in de toekomst terugkrijgt. Voor deze zekerheid wordt een recht van […]

Wat is een tweede hypotheek?

Als je al een hypotheek hebt op je woning en je geld nodig hebt voor een verbouwing of onderhoud van de woning kun je in sommige gevallen een tweede hypotheek vestigen. Voorwaarden zijn dat er financiële ruimte voor is en de verstrekker van je eerste hypotheek hiervoor toestemming geeft.

Wat is een koopcontract?

Op het moment dat je met de verkoper overeenstemming bereikt over de aankoopprijs, wordt er een koopovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staan alle afspraken met betrekking tot de woning. Inhoud koopcontract 1. Gegevens van verkoper en koper 2. Gegevens over de woning 3. Afspraken over de prijs 4. Afspraken over de betaling 5. De datum […]

Wat is het energielabel?

Het energielabel is een certificaat dat informatie geeft over hoe zuinig een woning is. Met andere woorden, hoe goed de woning is geïsoleerd. Het label wordt weergegeven in energieklasses (A t/m G). Zeer energiezuinige woningen hebben een A label. Zeer onzuinige woningen hebben een G label. Het energielabel geeft bij bestaande woningen ook een advies […]

Wat is een Vereniging van Eigenaars (VVE)?

Een Vereniging van Eigenaars is een vereniging van de eigenaren van appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. Deze vereniging zorgt voor het onderhoud van het gebouwd en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Wat is Canon?

Canon is een vergoeding die jaarlijks betaald moet worden in ruil voor een recht van erfpacht. Bij een recht van erfpacht is de grond waar je huis op staat niet jouw eigendom maar eigendom van de gemeente. Deze grond heb je als het ware in bruikleen. In de meeste gevallen is het betalen van canon […]

Wat is erfpacht?

Bij erfpacht heb je de grond waarop je huis staat niet in eigendom maar in bruikleen. De grondeigenaar en de woningeigenaar sluiten een overeenkomst; een ‘akte van vestiging’. Hierin staan de afspraken tussen de grondeigenaar en de woningeigenaar. Ieder jaar moet je als huiseigenaar een vergoeding betalen voor het gebruik van de grond. Dit heet […]

Wat is precies het veilen van een huis?

Een huis wordt geveild als gevolg van financiële problemen bij de huiseigenaar. De bank heeft als hypotheekhouder het recht om de woning openbaar te verkopen. Zo’n openbare verkoop is een veiling. Op deze veiling wordt het huis verkocht aan degene met het hoogste bod.

Wat is een recht van hypotheek?

Een recht van hypotheek geeft de bank (of andere hypotheekhouder) het recht om, indien je jouw verplichtingen (betalen van rente en aflossing) niet nakomt, het huis in het openbaar te verkopen (veiling). Uit de opbrengst van deze verkoop kan de schuld aan de bank worden voldaan. Indien er meer schuldeisers zijn heeft de bank, door […]

Wat zijn roerende goederen?

Roerende goederen zijn alle goederen die niet onroerend zijn. Onroerende goederen zijn grond, gebouwen etc. Deze goederen zijn niet verplaatsbaar. Alle overige goederen die wel verplaatsbaar zijn, zijn roerende goederen. Voorbeelden hiervan zijn auto’s, inboedel etc.

Wat zijn ontbindende voorwaarden in een koopovereenkomst?

Ontbindende voorwaarden zijn situaties waarin de koper na ondertekening van de koopovereenkomst deze alsnog mag ontbinden. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden in een koopovereenkomst zijn: 1. De financiering komt niet rond. 2. De uitkomst van de bouwkundige keuring valt tegen. 3. Je komt niet in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie. 4. Je krijgt geen huisvestingsvergunning.

Wat is een transportakte?

De transportakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De transportakte wordt ook wel leveringsakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jouw wordt geleverd en dus ook op jouw naam komt te staan.

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt geleverd en dus ook op jouw naam komt te staan.

Wat betekent vormerkung?

Vormerkung is een Duits woord en betekent het inschrijven van een koopovereenkomst voor onroerende zaken (huizen) in de openbare registers. Door middel van deze inschrijving wordt de koper beschermd tegen latere koopovereenkomsten, faillissement van de verkoper en beslaglegging op de verkoper.

Waarom zou ik mijn koopcontract inschrijven in het kadaster?

Als huiskoper bent u niet verplicht om het koopcontract in te laten schrijven bij het kadaster. Het wel inschrijven kan bescherming bieden tegen mogelijk problemen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de verkoper het huis aan meerdere kopers tegelijk verkoopt. Door de koopovereenkomst in te schrijven heeft u de eerste rechten op de koop van het […]

Wat is specifiek aan een koopcontract voor een nieuwbouw woning?

Het kopen van een nieuwbouwwoning verschilt van het kopen van een bestaande woning. Naast een koopcontract teken je namelijk ook een aannemingsovereenkomst. Belangrijke punten in de aannemingsovereenkomst: Opleverdatum Aansprakelijkheid Garanties Meerwerk Het is verstandig om je te laten begeleiden door een deskundige. Soms komt het voor dat er geen ontbindende voorwaarde worden opgenomen in de […]

Wat zijn verborgen gebreken?

Verborgen gebreken zijn gebreken aan een woning die pas na de overdracht van de woning aan het licht komen. Verborgen gebreken kunnen een nachtmerrie veroorzaken als ze aan het licht komen. Voorbeelden van verborgen gebreken zijn rotte vloeren, een riool die helemaal verstopt blijkt te zijn, oude elektra wat gevaar oplevert. Aansprakelijk stellen Als er […]

Wat is de wettelijke bedenktijd bij een koopovereenkomst?

Als koper heb je na het ontvangen van de getekende koopovereenkomst 3 dagen bedenktijd. Binnen deze 3 dagen kun je zonder goede reden van de koop afzien. Ook kan in overleg met de verkoper worden afgesproken dat de bedenktijd langer is dan 3 dagen. Het overeenkomen van een kortere bedenktijd is niet mogelijk.

Bestaat er een model koopcontract?

Er zijn diverse koopcontractmodellen voor woningen. De bekendste is het NVM koopcontract dat is opgesteld door juristen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Alle NVM makelaars gebruiken dit koopcontract. Natuurlijk is het ook mogelijk om via de notaris een koopcontract op te stellen. Hij of zij kan je adviseren over de valkuilen en lastige bepalingen […]

Wat is ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid?

Als je samen een woning hebt gekocht ben je ook samen verantwoordelijk voor de hypotheek. Beide partners zijn dan in de meeste gevallen hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen dat beide partners door de bank kunnen worden aangesproken tot het voldoen van de hypotheekschuld. Op het moment dat partners uit elkaar gaan en een van de […]

Wat is een akte van verdeling?

Op het moment dat twee partners besluiten om uit elkaar te gaan moeten er veel dingen geregeld worden. Een daarvan is het verdelen van de bezittingen. Vaak moet dan ook de gezamenlijke woning worden verdeeld. Voor het verdelen van de woning is een akte van verdeling vereist. In deze akte staat wat de verdeling is […]