Iris

Moet ik mijn uitvaart ook vastleggen in een levenstestament?

Je wensen over je uitvaart kunnen deel uitmaken van je levenstestament. In het gewone testament staat wie de uitvaart mag regelen. In het levenstestament kun je vastleggen wat je specifieke wensen zijn over je uitvaart, bijvoorbeeld of je een kerkelijke uitvaart wilt of niet. Vaak worden deze specifieke wensen vastgelegd bij de uitvaartondernemer. Je kan […]

Kan ik ook weer van een levenstestament af?

Op het moment dat je je wil nog kan verklaren (als je nog wilsbekwaam bent) kun je je levenstestament op elk moment geheel of gedeeltelijk veranderen (herroepen heet dit). Door deze herroeping trek je de volmacht, die je in het levenstestament geeft, helemaal of gedeeltelijk in. Deze herroeping moet net als het ondertekenen van het […]

Wie heeft er inzage in het levenstestament?

Het levenstestament moet tijdens je leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. In het levenstestament kan je vastleggen wie er allemaal een afschrift van het levenstestament mogen krijgen. Bij het CLTR (het centraal levenstestamenten register) kun je navragen of iemand een levenstestament heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen […]

Wie bewaart het levenstestament?

De notaris bij wie je het levenstestament tekent bewaart de originele akte in een zogenaamd protocol. Dit is het persoonlijk archief van de notaris waarin alle aktes opgeslagen zijn die de notaris heeft gepasseerd. Het levenstestament wordt tevens geregistreerd in het CLTR, het centraal levenstestamenten register. Het voordeel daarvan is dat je kan nagaan of […]

Hoe wordt een levenstestament vastgelegd?

Een levenstestament wordt vastgelegd in een notariële akte bij de notaris. Het vastleggen van de akte bij de notaris heeft meerdere voordelen. Ten eerste levert dit het bewijs op dat je ten tijde van het maken van het levenstestament wilsbekwaam bent. Wilsbekwaam betekent dat je weet wat je zegt. De notaris moet namelijk er van […]

Voor wie is een levenstestament van belang?

Een levenstestament biedt je de mogelijkheid om je wensen en beslissingen over je financiën en medische situatie vast te leggen voor het moment dat je zelf niet meer in staat bent om hier over te beslissen. Het levenstestament geeft eigenlijk een richtlijn over hoe namens jou te handelen als je dat zelf niet meer kunt. […]

Wat staat er in het levenstestament?

In het levenstestament kan je laten vastleggen wat er moet gebeuren om het moment dat je zelf niet meer in staat bent om je wil te verklaren. Als je bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk in coma bent geraakt. Je kunt in die situaties vastleggen wat er moet gebeuren en wie beslissingen mag nemen namens […]

Wat is een levenstestament?

In een normaal testament leg je alles van voor als je er niet meer bent. Maar wat gebeurt er als er tijdens je leven een situatie ontstaat waarin je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? Bijvoorbeeld als je zoals prins Friso in coma raakt? Is er dan iemand die de beslissingen voor jou mag nemen? […]

Procedure mediation

Een mediation procedure bestaat meestal uit de volgende stappen: Intake. Tijdens dit eerste gesprek komt aan de orde wat precies het conflict is. Aan het einde van dit gesprek moet duidelijk zijn of alle partijen bereid zijn om zich in te zetten voor het oplossen van het conflict. Verkennen. Doel van deze stap is het […]

Waarom zou ik mediation toepassen?

Voordelen van mediation: –          het brengt de communicatie weer op gang, zodat je in de toekomst samen verder kunt; –          het helpt je bij het verwerken van emoties; –          partijen hebben zelf de oplossing tot stand gebracht waardoor het commitment groot is; –          het is goedkoper en sneller dan een rechtszaak.

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar (de mediator). Mediation kan overal worden toegepast waar een conflict is ontstaan. Mediation wordt tegenwoordig veel toegepast bij echtscheidingen en nalatenschappen. De mediator doet geen uitspraken maar laat de partijen zelf samen tot een oplossing komen. Op professionele wijze begeleidt de mediator de […]

Wat zijn de stappen bij beeindiging geregistreerde partnerschap?

Niemand gaat er bij het begin van een relatie vanuit dat ze ooit uit elkaar gaan. Toch is scheiden voor veel stellen helaas realiteit. Waar moet je op letten en welke stappen moet je globaal zetten? Stappenplan beëindiging geregistreerde partnerschap Vertellen aan partner Hulp zoeken (advocaat, echtscheidingsbemiddelaar of notaris) Scheiding regelen (Financieel) plan maken (echtscheidingsconvenant(link)) […]

Wat zijn de stappen bij beeindiging huwelijk?

Niemand gaat er bij het begin van een relatie vanuit dat ze ooit zullen scheiden. Toch is scheiden voor veel stellen helaas realiteit. 1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. Bij een scheiding komt veel kijken. Waar moet je op letten en welke stappen moet je globaal zetten? Stappenplan scheiding Vertellen aan partner […]

Waarom moet ik een samenlevingscontract maken?

Het opstellen van een samenlevingscontract brengt diverse (fiscale) voordelen met zich mee. Inden je geen samenlevingscontract afsluit kun je later tegen onaangename problemen aanlopen. Het sluiten van een samenlevingsovereenkomst voorkomt veel onduidelijkheid en ruzie op het moment dat partners uit elkaar gaan. Daarnaast kun je als je een samenlevingscontract hebt fiscaal partners van elkaar zijn […]

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Je kunt van alles afspreken in een samenlevingsovereenkomst. De volgende onderwerpen staan er vrijwel altijd in: kosten van de huishouding; verdeling van bezittingen (inboedel); afspraken over de woning; pensioenafspraken; alimentatie-afspraken; verblijvingsbeding.

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner waarin je afspraken kunt maken over financiën, woning, inboedel en wat er gebeurt op het moment dat je uit elkaar gaat of een van jullie overlijdt. Het samenlevingscontract kent geen wettelijke regeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat na beëindiging van het contract geen alimentatie verschuldigd […]

Wat houdt een geregistreerd partnerschap precies in?

Sinds 1999 bestaat er in Nederland de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit heeft ongeveer dezelfde gevolgen als trouwen. Je kunt partnerschapsvoorwaarden maken en indien je dit niet doet ontstaat er een gemeenschap van goederen. Gemeenschap van goederen Indien je niets regelt bij de notaris voor de datum dat je een geregistreerd […]

Wat houdt trouwen precies in?

Nog steeds kiezen de meeste mensen ervoor om te gaan trouwen. Indien je gaat trouwen heb je twee keuzes. Of je gaat trouwen in gemeenschap van goederen of je gaat trouwen op huwelijkse voorwaarden. Gemeenschap van goederen Indien je niets regelt bij de notaris voor de datum dat je gaat trouwen dan ben je getrouwd […]

Samenwonen zonder iets te regelen

In de wet is geen speciale regeling te vinden die van toepassing is op stellen die gaan samenwonen zonder iets te regelen. Dit betekent dat als er iets gebeurt in de relatie er geen specifieke wettelijke regeling is die een oplossing biedt. Dit speelt voornamelijk op het moment dat stellen uit elkaar gaan. Als je […]

Welke samenlevingsvormen bestaan er?

Tegenwoordig bestaan er verschillende samenlevingsvormen. Vroeger kon je alleen trouwen maar tegenwoordig kun je ook een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract afsluiten. Daarnaast kun je ook besluiten om te gaan samenwonen zonder iets te regelen. Maar wat voor gevolgen hebben de verschillende samenlevingsvormen voor jou? Samenlevingsvormen (link naar betreffende pagina) Trouwen Geregistreerd partnerschap Samenlevingscontract […]

Wat is ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid?

Als je samen een woning hebt gekocht ben je ook samen verantwoordelijk voor de hypotheek. Beide partners zijn dan in de meeste gevallen hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen dat beide partners door de bank kunnen worden aangesproken tot het voldoen van de hypotheekschuld. Op het moment dat partners uit elkaar gaan en een van de […]

Wat is een akte van verdeling?

Op het moment dat twee partners besluiten om uit elkaar te gaan moeten er veel dingen geregeld worden. Een daarvan is het verdelen van de bezittingen. Vaak moet dan ook de gezamenlijke woning worden verdeeld. Voor het verdelen van de woning is een akte van verdeling vereist. In deze akte staat wat de verdeling is […]

Hoe ontbind ik een samenlevingscontract?

In vrijwel alle samenlevingscontracten is hiervoor een regeling opgenomen. Vaak is bepaald dat het contract beëindigd kan worden door het opsturen van een aangetekende brief naar de partner met daarin vermeld dat het samenlevingscontract (eenzijdig) wordt opgezegd.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Als je gaat scheiden moeten er veel dingen geregeld worden, zoals het maken van afspraken over de woning, inboedel, alimentatie etc. Deze afspraken kun je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner. Als er minderjarige kinderen zijn moet er ook een ouderschapsplan (link) opgenomen worden in het echtscheidingsconvenant. […]

Wat is een mediator?

Een mediator is een neutrale onafhankelijke bemiddelaar die helpt bij het oplossen van conflicten. Dit proces wordt mediation genoemd. De mediator begeleidt de gesprekken van partijen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen, zodat de partijen zèlf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict kunnen komen.

Hoeveel kost een echtscheiding?

Dit hangt af van verschillende factoren, zoals: Of er veel geregeld en verdeeld moet worden Of jij en jouw partner in redelijk overleg afspraken kunnen maken Of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp Je zult voor je scheiding een advocaat en een notaris moeten inschakelen. Deze werken meestal op uurtarief. Als jouw inkomen en […]

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders die gaan scheiden afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Deze regeling is verplicht indien u samen minderjarige kinderen hebt. Het maakt niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. Alleen indien een van de partners niet het ouderlijk gezag heeft is een ouderschapsplan […]

Verandert mijn achternaam na het huwelijk?

Nee. Na het huwelijk verandert er niets een je officiële achternaam. Het is wel toegestaan om na het huwelijk de achternaam van je partner te gebruiken. Als je dit wilt moet je dit aangeven bij de ondertrouw. In de gemeentelijke basisadministratie (GBA) blijf je met je eigen naam geregistreerd.

Wat is een finaal verrekenbeding in partnerschapsvoorwaarden?

Een finaal verrekenbeding houdt in dat je aan het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap afrekent alsof je in gemeenschap van goederen getrouwd bent geweest. Je kan hierbij kiezen om dit wel of niet toe te passen als het huwelijk/geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden of door scheiding. In je huwelijkse voorwaarden kun je nog opnemen dat […]

Wat is een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden?

Een finaal verrekenbeding houdt in dat je aan het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap afrekent alsof je in gemeenschap van goederen getrouwd bent geweest. Je kan hierbij kiezen om dit wel of niet toe te passen als het huwelijk/geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden of door scheiding. In je huwelijkse voorwaarden kun je nog opnemen dat […]

Wat is een periodiek verrekenbeding in partnerschapsvoorwaarden?

Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel genoemd: Amsterdams Verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af dat ze de bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen delen. Bespaarde inkomsten is meestal het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding er af zijn gehaald. Dit is dus […]

Wat is een Amsterdams Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden?

Bij een Amsterdams Verrekenbeding (ook wel genoemd: periodiek verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af dat ze de bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen delen. Bespaarde inkomsten is meestal het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding er af zijn gehaald. Dit is dus […]

Wat is een Amsterdams Verrekenbeding in partnerschapsvoorwaarden?

Bij een Amsterdams Verrekenbeding (ook wel genoemd: periodiek verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af dat ze de bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen delen. Bespaarde inkomsten is meestal het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding er af zijn gehaald. Dit is dus […]

Wat is een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden?

Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel genoemd: Amsterdams Verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af dat ze de bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen delen. Bespaarde inkomsten is meestal het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding er af zijn gehaald. Dit is dus […]

Wat zijn verrekenmethodes bij huwelijkse/partnerschaps voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden wordt vaak een verrekenmethode gebruikt. In de wet staat dat deze verrekenmethodes opgenomen mogen worden in huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. Er zijn twee verrekenmethodes: een periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding. Periodiek verrekenbeding Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel genoemd: Amsterdams Verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af […]

Wat is een beperkte gemeenschap?

In huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden kun je afspreken dat er een beperkte gemeenschap van goederen bestaat. Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel, en een privédeel. Je kunt zelf beslissen wat je gemeenschappelijk wilt laten zijn. Veel wordt gekozen voor een gemeenschap van inboedel en woonhuis of dat alles gemeenschappelijk is wat […]

Wat betekent trouwen in koude uitsluiting?

Koude uitsluiting kan je afspreken in je huwelijkse voorwaarden. In je huwelijkse voorwaarden worden alle vormen van gemeenschappelijkheid wat betreft vermogen of inkomen uitgesloten. Dit betekent dat de vermogens van partners strikt gescheiden blijven. Het enige wat samen wordt gedeeld zijn de kosten van de huishouding. Trouwen in koude uitsluiting is de meest vergaande vorm […]

Kan ik samenwonen zonder samenlevingscontract?

Ja, dat kan. Iedereen kan gaan samenwonen zonder samenlevingscontract. Er is echter geen wettelijke regeling die van toepassing is op die situatie. Dat brengt met zich mee dat er scheve situaties kunnen ontstaan tussen de twee partners. Voor een uitgebreidere omschrijving kunt u terecht bij het gedeelte dat gaat over samenwonen (link).

Wat is aanverwantschap?

Aanverwantschap is de verhouding tussen de ene echtgenoot/geregistreerde partner en de bloedverwanten van de andere echtgenoot/geregistreerde partner. Dit ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door het sluiten van een samenlevingscontract ontstaat geen aanverwantschap. Aanverwantschap is van belang voor het erfrecht en alimentatie. Aanverwantschap blijft altijd bestaan, ook na een echtscheiding of na het verbreken […]

Wie heeft het ouderlijk gezag over de kinderen?

Ouders hebben automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren worden tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien je niet getrouwd bent heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. Vaders die het ouderlijk gezag willen krijgen moeten dit apart aanvragen bij de rechtbank door middel van een formulier. Dit formulier moet door beide ouders […]

Wat is verknochtheid?

Goederen waaraan één van de echtgenoten/geregistreerde partners “bijzonder gehecht” is worden in het geval van scheiding (in uitzonderlijke gevallen) aan die betreffende echtgenoot/geregistreerde partner toegekend. Voorbeelden hiervan zijn:

Wat is de gemeenschap van goederen?

De gemeenschap van goederen ontstaat op het moment dat echtgenoten gaan trouwen en geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt of een geregistreerd partnerschap aangaan zonder partnerschapsvoorwaarden te maken. Een gemeenschap van goederen betekent dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn, ieder voor 50%. Indien je dit niet wilt moet je samen huwelijkse voorwaarden opstellen waarin je […]

Wat is het verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken veel op elkaar. Je kunt bij beide voorwaarden maken. Als je deze niet maakt ontstaat er een gemeenschap van goederen waarbij je beide recht hebt op de helft van de gemeenschap. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Kinderen Als je kinderen krijgt zijn er belangrijke verschillen tussen het huwelijk […]

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap is een vorm van samenleving tussen twee mensen die veel lijkt op trouwen. Het geregistreerd partnerschap is ingevoerd op 1 januari 1998 en gaf twee mensen van hetzelfde geslacht de mogelijkheid om hun relatie officieel te maken. Inmiddels mogen twee mensen van hetzelfde geslacht ook trouwen. Trouwen en het geregistreerd partnerschap zijn […]

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen echtgenoten waarin afspraken worden gemaakt over de financiële kant van het huwelijk. Als echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden maken zijn alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. In huwelijkse voorwaarden kunnen hier andere afspraken over worden gemaakt.

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin partner die gaan samenwonen afspraken maken. Hierin kunnen onder andere de volgende zaken worden geregeld: –          Verdeling van de kosten van de boodschappen, woonlasten etc.; –          Afspraken over het wel of niet delen van pensioen; –          Een verblijvingsbeding. Hiermee wordt gezorgd dat de gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van […]

Wat is een verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding is een regeling die vaak wordt opgenomen in een samenlevingscontract. In deze regeling leg je vast dat de gemeenschappelijke bezittingen van jou en jouw partner automatisch naar de andere partner gaan op het moment dat je overlijdt. Mini testament Deze regeling is pas van toepassing op het moment dat jij of je partner […]